Romania 2010 – RO

La sfâr?itul lunii mai 2010 – Misiunea “John Militaru” alaturi de Claudia Militaru, cialis generic capsule biserica Betania Ingolstadt din Germania si credinciosii cantareti din Ukraina, a organizat o campanie de evanghelizare în ora?ul S?li?te, jude?ul Sibiu!Viziunea evanghelizarii orasului Saliste s-a n?scut în  vara anului 2009 în inima p?storului Willi Kletter – când împreun? cu John Militaru au vizitat biserica Evanghelic? din ora?ul S?li?te. Ora?ul S?li?te este situat în depresiunea mun?ilor Cibin. Având  o popula?ie  de aproximativ 6000 de locuitori – S?li?te se afla într-o zon? mai înst?rit?, dar foarte arid? spiritual… Oamenii sunt foarte îndoctrina?i în tradi?iile în care s-au n?scut!

Fiind foarte religio?i ei ?i-au  intitulat ora?ul “Capitala cultural? ?i spiritual? a M?rginimilor Sibiului”.
Cu toate acestea  în bisericile evanghelice sunt doar de 20 membri. Un procentaj de 0.33%  îl cunosc personal pe Dumnezeu! Misiunea de evanghelizare în jude?ul Sibiu a durat 4 zile…fiind mediatizat?  la Radio Vocea Evangheliei Sibiu ?i prin distribuirea de invita?ii pe strad? ?i afi?e  stradale.

Datorit? împotrivirii pe care am întâmpinat-o din partea autorit??ilor, ini?ial am anun?at doar un concert de muzic? crestina  si mesaje biblice. Incepând cu ziua de joi 27 mai, Elisabeth si Sara Kletter-Beni Igash si Claudia au distribuit personal, invitatii  pentru a anunta acest eveniment.La deschidere, joi seara – prezen?a a fost redus? ?i am  întâmpinat probleme tehnice, o pan? de curent a l?sat ora?ul pentru câteva ore f?r? electricitate, dar prin binecuvântarea Domnului, si cu ajutorul unui generator electric al bisericii din zona am continuat programul care a fost auzit chiar pana în cur?ile ?i casele locuitorilor.
Pe langa toate astea, ploaia era aproape iminenta, insa Dumnezeu a deschis cerul, iar timpul a devenit însorit ?i frumos, cu toate c? în împrejurimi au fost precipita?ii… ploile incepand  imediat dup? terminarea programelor de evanghelizare. In ziua urm?toare, am vizitat caminul de batrani.. Aici am facut cadouri la toti cei aproape 80 de pacienti. Desi am fost atentionati de catre surorile medicale sa nu impartasim credinta noastra celor din camin, am reusit discret sa le strangem mana si sa le oferim cate o rugaciune si cate un mic cadou.
Programul de evanghelizare  a continuat in aceeasi seara în curtea bisericii.

Seara  am fost invita?i la biserica Emanuel din Sibiu pentru un serviciu special de rug?ciune pentru bolnavi ?i popor. Aici fratele John ?i p?storul Willi împreun? cu conduc?torii bisericii au f?cut ungerea pentru bolnavi; Dumnezeu  atingându-se de popor prin harul ?i puterea Sa. Credinta oamenilor alaturi de puterea Duhului Sfant au fost atat de puternice incat multi dintre cei prezenti au fost vindecati de diferite boli de spate, stomac sau inima. Pentru sâmb?t? seara  am primit acceptul autorit??ilor locale de a propov?dui Cuvântul Evangheliei, în centrul ora?ului S?li?te, prezen?a fiind foarte  bun?.
Initial planul nostru era sa facem aceasta adunare in fiecare seara in centrul orasului, insa ne-am lovit de opozitia Primariei. Inainte de inceperea programului John alaturi de pastorul Willy au curatat zona.
Pe parcursul programului  o mare parte din auditoriu a participat de la distan?? sau chiar au stat ascun?i.
In aceste 3 zile de propov?duire a Cuvântului Lui Dumnezeu am putut sim?i din ce în ce mai mult cum Dumnezeu s-a atins de  popor; prezen?a fiind din ce în ce mai mare
culminând cu sâmb?t? seara!!!
Duminic? diminea?a  grupul misiunar a  participat la un serviciu divin în satul Prislop – R??inari… unde chiar de la începtul programului prezen?a lui Dumnezeu a fost in mijocul poporului, manifestându-se prin  vindec?ri în suflet ?i trup…John nici nu a inceput bine cuvantarea ca oamenii au simtit deja prezenta Domnului doar ascultand muzica crestina. La încheierea programului John ?i Willi au f?cut ungerea cu undelemn pentru bolnavi – un num?r mare de suflete primind vindecare!
Spre sear? am fost invita?i la un serviciu special în biserica Emanuel, unde pastorul Willi Kletter a adus un cuvânt de  încurajare ?i aten?ionare despre timpurile în care tr?im. Iar John  Militaru a invatat cum sa aplicam cuvantul lui Dumnezeu in viata noastra Prin harul Domnului Nostru Isus Hristos am avut un timp de biruin?? spiritual?, în care Dumnezeu ?i-a ar?tat in fiecare zi bun?tatea Sa.Viziunea misiunii „John Militaru” ?i a Bisericii Betania este de a continua colaborarea cu dumneavoastr? ?i de a r?spândi  mesajul Evangheliei pe mai departe.


Mul?umim tuturor pentru sus?inerea în rug?ciune, sprijinul financiar ?i credincio?ia de care a?i dat dovad?.„?i cum vor prop?v?dui dac? nu sunt trimi?i, dup? cum este scris ce frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea ale celor ce vestesc Evanghelia”(Romani 10:15) si cum am fi putut fi trimi?i f?r? sus?inerea dumneavoastr?, v? mul?umim ?i împreun? vom primi r?splata!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *